Verhuur checklist

Een koophuis onderverhuren kan uw hypotheekkosten dekken en zelfs interessante rendementen opleveren. Echter moet er vooraf rekening gehouden worden met de randvoorwaarden. Hieronder enkele belangrijke punten.

1. Deskundig advies

De Nederlandse woningmarkt is sterk gereguleerd en er zijn strikte regels over de huurprijs van een woning. Ga er niet vanuit dat uw kosten automatisch doorberekend kunnen worden in de huurpijs. Laat ons u adviseren en laat altijd een puntentelling maken.
Nadat u hebt vastgesteld hoeveel punten uw woning heeft, dan wordt het mogelijk te bepalen op welke doelgroep u zich kunt richten, wat een mogelijke verhuuropbrengst is, wat uw kostprijs is en welk effect een rentewijziging heeft op uw rendement.
Als u op zoek bent naar maximalisatie van de huuropbrengst, is naast een puntentelling, de locatie en de wijze van aanbieden (gestoffeerd en/of gemeubileerd) van belang.
Overweeg zorgvuldig welke huurprijs en welke huurder bij uw woning passen. Het merendeel van onze klanten zijn professionele expats, van wie de meeste in Nederland zijn voor een opdracht met een bepaalde termijn.

2. Vergunningaanvraag

Bij de gemeente Utrecht kan een vergunning worden aangevraagd voor de verhuur van uw woning.

3. Uitzonderingen in het puntensysteem

Er zijn een aantal uitzonderingen in het puntensysteem. Eigenaren dienen rekening te houden met het volgende bij het verhuren van een koophuis:

  • Rijksmonumenten krijgen 30% bovenop het totale puntenaantal:
  • Woningen die vallen onder ‘Beschermd Stadsgezicht’ krijgen 15% bovenop het totale puntenaantal:
  • Woonboten zijn vrijgesteld van het puntensysteem.

Het puntensysteem is een nationaal systeem. Desondanks kan er lokaal op worden toegezien dat een verhuurder inderdaad volgens het puntensysteem verhuurt.

4. Lange termijn visie

Mede vanwege de kosten koper is het niet mogelijk op korte termijn een interessant rendement te boeken. Als u op zoek bent naar financieel voordeel over een langere periode, dan kan het kopen van een huurwoning een goede investering zijn.

5. Huurwaarborg

Hoewel niet verplicht, een huurwaarborg is wel aan te raden. Laat de huurwaarborg ook in de huurovereenkomst opnemen.

Wilt u meer tips? Bijvoorbeeld over verzekeringen of mogelijke contractvormen? Neem contact op met het onderstaande telefoonnummer of emailadres.

Neem contact met ons op via 030 - 26 26 505 of e-mail
Realisatie: OSW