Vereniging Van Eigenaars

Wanneer u, als eigenaar, uw appartement voor korte of langere duur wilt verhuren, dan zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden, met betrekking tot de Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE brengt namelijk rechten en plichten met zich mee voor zowel u als eigenaar als voor uw huurder (deze wordt in de splitsingsakte ook wel ‘gebruiker’ genoemd). Daarnaast is het van belang dat uw huurder op de hoogte is van de geldende VvE reglementen, zoals de statuten en het eventueel aanwezige Huishoudelijk Reglement.

Neem contact met ons op via 030 - 26 26 505 of e-mail
Realisatie: OSW