Fiscale gevolgen

Bij verhuur verandert er ook het nodige op fiscaal gebied. Zeker indien er een hypotheek op de woning zit. Belangrijk om te weten is dat het in de meeste gevallen verplicht is toestemming te vragen aan uw hypotheekverstrekker. Raadpleeg daarom uw hypotheekvoorwaarden voor u gaat verhuren.
Daarnaast heeft u geen recht meer op hypotheekrenteaftrek.
Tevens kan het zo zijn dat u belasting dient te betalen over de huur die u ontvangt.
Het is verstandig uw situatie door een financieel adviseur te laten beoordelen. Dan komt u achteraf niet voor een kostbare verrassing te staan. Vraag via het contactformulier een vrijblijvend gesprek met onze specialist aan.

Belastingregels

Hoe staat het met de fiscale gevolgen? De belastingwetgeving is complex. Daarover kan in kort bestek het volgende worden gezegd:

De fiscus beschouwt de verhuurde woning in de regel als vermogen. De waarde van onder andere dit vermogen, verminderd met de schulden (hypotheek e.d.), wordt belast met 1,2% vermogensrendementsheffing volgens vermogensbox 3. Een en ander is gebaseerd op het uitgangspunt dat niet het daadwerkelijk behaalde rendement op het vermogen wordt belast maar een verondersteld rendement van 4%. Over deze 4% wordt 30% belasting (vermogensrendementsheffing) geheven (30% van 4% = 1,2%). De daadwerkelijke huuropbrengst is in box 3 dus niet van belang. Huurinkomsten behoeven niet te worden aangegeven.

Bij tijdelijke verhuur kan de eigen woning onder voorwaarden belast blijven in box 1. Bijvoorbeeld in het geval dat u door uw werkgever wordt overgeplaatst naar een ander deel van Nederland of naar het buitenland en u zelf tijdelijk een woning elders huurt. Dan geeft u, zolang uw eigen woning verhuurd is, 75% van de huurinkomsten op in box 1, in plaats van het eigenwoningforfait. De overige 25% huurinkomsten blijft onbelast. De betaalde hypotheekrente blijft in dit geval aftrekbaar in box 1.

Uiteraard zijn er vele situaties denkbaar. Raadpleeg in ieder geval de belastingdienst en/of een fiscalist.

Beroepsactiviteit

Het komt voor dat huurders een deel van de huurprijs aftrekken onder de noemer van beroepskosten. Voorkom dit, want de fiscus zal u zwaarder belasten.

Neem contact met ons op via 030 - 26 26 505 of e-mail
Realisatie: OSW